Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konsorcjum AVR/MIKI wznawia wywóz odpadów biodegradowalnych

17 czerwca 2019, 13:43

Konsorcjum AVR/MIKI wznawia wywóz odpadów biodegradowalnych

Konsorcjum AVR/MIKI wznawia wywóz odpadów biodegradowalnych

W związku z ubiegłotygodniowym zaprzestaniem odbioru odpadów biodegradowalnych oraz przesłanym przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych do Konsorcjum AVR/MIKI wezwaniem do wznowienia wykonania usługi, dzisiaj w siedzibie MZNK w Jaworznie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Konsorcjum.

Przedstawiciele firm oświadczyli, iż sytuacja ta była od nich niezależna i związana z odmową przyjęcia odpadów bio, obecnie gromadzonych w workach, przez poszczególne instalacje. W celu wznowienia odbioru przedstawiciele MZNK w Jaworznie zobowiązali się do przyspieszenia działań związanych z wprowadzeniem systemu pojemnikowego w zabudowie jednorodzinnej.

Warto zaznaczyć, że uchwała z tym związana, będzie jutro głosowana na sesji Rady Miejskiej. Konsorcjum zobowiązało się do wyposażenia budynków wielorodzinnych w pojemniki na odpady biodegradowalne, które będą odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z zarządcami tych nieruchomości.

Niezależnie od poczynionych ustaleń samochody odbierające odpady bio wyjechały dzisiaj na miasto.