Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Trwa przygotowanie ekspertyzy dot. szkoły w Byczynie

4 czerwca 2019, 15:59

Trwa przygotowanie ekspertyzy dot. szkoły w Byczynie

Trwa przygotowanie ekspertyzy dot. szkoły w Byczynie

W czerwcu poznamy "Koncepcję usunięcia szkód górniczych w obiekcie szkoły podstawowej w Byczynie". Termin ten potwierdził Zarząd Spółki TAURON Wydobycie w piśmie skierowanym do władz miasta. Będzie to opracowanie, które spółka zleciła specjalistycznej firmie, żeby określić sposoby ewentualnych napraw, ich koszty, niezbędne działania formalno-prawne oraz czas potrzebny do usunięcia uszkodzeń w Szkole Podstawowej nr 20.

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu tego dokumentu spółka w porozumieniu z władzami Jaworzna zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązanie dotyczące dalszego funkcjonowania szkoły. Rozważa się trzy warianty: remont, remont wraz z zabezpieczeniem na przyszłe wpływy (w przypadku dalszej eksploatacji) oraz budowa nowego obiektu. Jak informuje spółka, mimo iż teren szkoły jest obecnie górniczo uspokojony, obecnie żaden z wariantów nie może zostać wykluczony.

TAURON zadeklarował także dalsze pokrywanie kosztów transportu i wyżywienia uczniów oraz wynajmu pomieszczeń zastępczych dla placówki w kolejnym roku szkolnym, tj. do czasu powrotu uczniów do wyremontowanego lub nowego budynku szkoły.

Przypomnijmy, że końcem listopada ubiegłego roku w wyniku szkód górniczych ucierpiał budynek byczyńskiej szkoły. Prezydent miasta podjął decyzję o przeniesieniu zajęć do lokali zastępczych. Obecnie zajęcia prowadzone są w klubie Niko Miejskiego Centrum Kultury i Sportu (dzieci z klas 1 i 2) oraz w budynku Gminy przy ul. Sportowej.