Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Plan zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Piekarskiej

22 maja 2019, 15:17

Plan zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Piekarskiej

Plan zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Piekarskiej

Od 31 maja do 4 lipca 2019 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 18 czerwca 2019 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali 1, o godz. 15.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 18 lipca 2019 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.