Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wybory do Parlamentu Europejskiego: informacja Komisarza Wyborczego

6 maja 2019, 10:29

Wybory do Parlamentu Europejskiego - informacja Komisarza Wyborczego

Wybory do Parlamentu Europejskiego - informacja Komisarza Wyborczego

Do skrzynek pocztowych mieszkańców trafia informacja od Komisarza Wyborczego dotycząca m.in. terminu wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz możliwości głosowania przez pełnomocnika. Wybory do Parlamentu Europejskiego zostaną przeprowadzone w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub  korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 13 maja 2019 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Miasta, w którym jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 17 maja 2019 r.

Więcej informacji na www.bip.jaworzno.pl