Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ruszył egzamin gimnazjalny!

10 kwietnia 2019, 09:01

Ruszył egzamin gimnazjalny! fot. Fotolia.com

Ruszył egzamin gimnazjalny! fot. Fotolia.com

W jaworznickich placówkach oświatowych, które mają w swoich strukturach gimnazjalistów, rozpoczął się egzamin. Pomimo strajku nauczycieli, dyrektorzy szkół we współpracy z gminą powołali wszystkie komisje egzaminacyjne, dlatego też młodzież mogła bez przeszkód przystąpić do egzaminów.

Uczniom przystępującym do egzaminu gimnazjalnego życzę szczęścia i optymizmu. Wierzę, że wiedza zdobyta podczas nauki w gimnazjum pozwoli Wam w zdobyciu satysfakcjonujących wyników. Egzaminy to kolejny sprawdzian przed wkroczeniem w dorosłe życie i budowaniem planów na przyszłość. Życzę powodzenia i „połamania piór”! Wszystkim członkom komisji egzaminacyjnych dziękuję za udział w pracach i okazane wsparcie.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

***

W Jaworznie do egzaminu gimnazjalnego przystąpi 660 uczniów z 11 jaworznickich placówek oświatowych. Komisje egzaminacyjne będą składać się z nauczycieli oraz innych osób z odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnionego w szkole. Komisje zostały powołane we wszystkich szkołach, w których funkcjonują oddziały gimnazjalne.