Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Debata "Cyberprzemocy mówię NIE"

27 marca 2019, 12:27

Debata Cyberprzemocy mówię NIE

Debata "Cyberprzemocy mówię NIE"

Komenda Miejska Policji w Jaworznie wspólnie z Urzędem Miejskim w Jaworznie i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie organizuję debatę społeczną pn. "Cyberprzemocy mówię NIE". Spotkanie odbędzie się w czwartek, 28 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków przy ul. Inwalidów Wojennych 2 w Jaworznie. Serdecznie zapraszamy.

Debata społeczna ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas spotkania poruszona zostanie tematyka związana z mową nienawiści, cyberprzemocą i relacjami międzyludzkimi w erze cyfrowej. Prelegenci występujący na debacie to osoby mające bardzo dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu poruszanej problematyki. Wymiana z nimi doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk, w zakresie zwalczania wyżej wymienionych przestępstw może być z korzyścią dla wszystkich.

Plan debaty:

  • 10.00 - Powitanie zaproszonych gości i uczestników
  • 10.10 - Wprowadzenie do debaty przez przedstawiciela jaworznickiej policji
  • 10.20 - "Przestępstwa z nienawiści" - wystąpienie Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka – młodszego inspektora Krzysztofa Kazka
  • 11.00 - "(Nie) Bezpieczny Internet" - wystąpienie przedstawiciela Policji z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  • 11.30 - "Internet oddala - relacje międzyludzkie w erze cyfrowej" - wystąpienie przedstawiciela Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie - doktora Macieja Palucha
  • 12.30 - Rozdanie ankiet i podsumowanie debaty

Podczas debaty pn. "Cyberprzemocy mówię NIE" zostanie zaprezentowana wystawa pod nazwą "Handel ludźmi nie zna granic". Ma ona na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie handlu ludźmi i konsekwencji z niej wynikających dla mieszkańców współczesnego świata.

W ramach działań prewencyjnych MSWiA zleciło projekt i wykonanie wystawy mobilnej, na której znajdują się treści dotyczące zjawiska handlu ludźmi, a także historie ofiar wykorzystanych do pracy przymusowej, żebractwa i prostytucji opatrzone autentycznymi zdjęciami zgromadzonymi przez organy ścigania. Przed rozpoczęciem debaty będzie można obejrzeć wystawę pod nazwą "Handel ludźmi nie zna granic" i dowiedzieć się, w jaki sposób można uniknąć zagrożenia przed staniem się ofiarą handlu ludźmi oraz zasad bezpieczeństwa przed wyjazdem za granicę, a także możliwości pomocy ofiarom handlu ludźmi. Wystawa prosto z MDK zostanie przewieziona do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17), gdzie będzie można ją oglądać do 5 kwietnia 2019 r.