Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowe pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego

26 marca 2019, 14:34

Nowe pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego

Nowe pracownie w Centrum Kształcenia Praktycznego

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie otwarto uroczyście nową pracownię mechaniki i elektromechaniki samochodowej. Gratulacje dyrektorowi placówki złożył m.in. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk.

Budowa i wyposażenie nowych sal było możliwe dzięki udziałowi szkoły w projekcie pn. "Zawód = praca - zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie". W ramach programu jaworznicka placówka otrzymała dofinansowanie z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności i skuteczności kształcenia zawodowego w Jaworznie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury edukacyjnej. Niniejsze przedsięwzięcie obejmowała prace polegające na rozbudowie istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej, o halę będącą pracownią mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. W ramach projektu przewidziano odbył się również remont istniejących sal szkolnych: pracowni obróbki maszynowej i pracowni obrabiarek skrawających CNC, oraz ich doposażenie.

Wyposażenie pracowni zapewniło możliwość uzyskania przez uczniów dodatkowych umiejętności, przydatnych na rynku pracy. Ponadto, wzrosła atrakcyjność kształcenia zawodowego. Przykładowo, nowy sprzęt umożliwia osobom niepełnosprawnym zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach do tej pory dla nich niedostępnych, tj.: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.

Wartość całkowita projektu wyniosła blisko 3 mln zł, z czego blisko 2,5 mln stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek