Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Modernizacja ul. Św. Wojciecha w trakcie

14 marca 2019, 14:53

Modernizacja ul. Św. Wojciecha w trakcie

Modernizacja ul. Św. Wojciecha w trakcie

Po przerwie zimowej, od lutego 2019 r. rozpoczął się kolejny z dwóch zaplanowanych etapów realizacji, czyli przebudowa ul. Św. Wojciecha. Obecnie trwają prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Zgodnie z harmonogramem, pierwszą ulicą przewidzianą do przebudowy była ul. Podwale, następnie, by zminimalizować utrudnienia odbywa się modernizacja ul. Św. Wojciecha. Całość robót zgodnie z kontraktem powinna zakończyć się do końca kwietnia 2019 roku.

Modernizacja ul. Św. Wojciecha to drugi etap inwestycji miejskiej polegającej na przebudowie ulicy Podwale na odcinku od skrzyżowania z ulicą Św. Wojciecha do skrzyżowania z ulicą 11 Listopada oraz przebudowie ulicy Św. Wojciecha na odcinku od Placu Św. Jana do skrzyżowania z ulica Północną. Zakres zadania to kompleksowa wymiana infrastruktury podziemnej, przebudowa jezdni, chodników oraz miejsc postojowych wraz z budowa murów oporowych i sieci elektrycznej związanej z doświetleniem przejść dla pieszych.

- Z uwagi, że inwestycja prowadzona jest w ścisłym centrum miasta podzielona została na dwa etapy. Etapowanie inwestycji podyktowane jest koniecznością utrzymania komunikacji miejskiej w tym rejonie miasta oraz dojazdu mieszkańców do posesji i mieszkań - mówi Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich UM. - W ubiegłym roku wykonano większość robót związanych z przebudową ul. Podwale, gdzie do ukończenia pozostały prace wykończeniowe oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach jednej umowy z wykonawcą Eurovia Polska S.A.. Wartość robót budowlanych przebudowy tych odcinków ulic to blisko 9,6 mln zł. Zakres robót związany z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej to zadanie finansowane przez jaworznickie Wodociągi, a łączny koszt realizacji tego zadania to nieco ponad 1,8 mln zł. Wydział Inwestycji Miejskich pozyskał również dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości około 50 proc. wartości pozostałego zakresu robót - 4 mln zł.