Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Tereny leśne to nasze wspólne dobro

13 marca 2019, 10:46

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Górnośląskiej 39

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Górnośląskiej 39

Nie zaśmiecajmy, nie trujmy, nie niszczmy naszego wspólnego dobra, dbajmy wszyscy o ład i porządek w naszej gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek, potoków i pięknej przyrody. Z takim apelem leśnicy zwrócili się do gmin wchodzących w obszar działania Nadleśnictwa Chrzanów.

Pracownicy Lasów Państwowych wystosowali pismo, ponieważ w ostatnim czasie zaobserwowali wzmożoną aktywność związaną z wyrzucaniem odpadów, a w szczególności mebli, sprzętu AGD, materiałów budowlanych i gruzu. Odpady trafiają nie tylko do lasów, ale również do przydrożnych rowów i w inne mniej uczęszczane miejsca, co wpływa znacznie na estetykę terenów zielonych oraz podnosi zagrożenie pożarowe obszarów leśnych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych co roku usuwa tony odpadów będące tzw. dzikimi wysypiskami  z terenów zielonych należących do gminy. Podobną pracę muszą wykonywać na swoim terenie pracownicy Lasów Państwowych.

Leśnicy w swoim piśmie przypominają mieszkańcom, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów. Należy tu wspomnieć, że w Jaworznie odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, pudła itp.) oraz sprzęt AGD odbierany jest od mieszkańców w miejscu ich zamieszkania. Osobiście można je również przywieść i oddać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się na Górze Piasku, przy ulicy Górnośląskiej 39. Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty.

W gminnym PSZOK-u można pozbyć się wszystkich kłopotliwych odpadów takich jak: zużyte akumulatory i baterie, opony, przeterminowane lekarstwa, kleje, farby, detergenty, środki ochrony roślin i inne chemikalia, których nie zużyliśmy w domach.

Gruzu i innych odpadów pozostałych po remoncie również nie trzeba potajemnie wywozić do lasów narażając się na wysokie grzywny. W PSZOK w ramach opłaty za śmieci przyjmowany jest gruz w ilości 300 kg na osobę rocznie. W przypadku 3-osobowej rodziny to już 900 kg gruzu przyjmowanego bezpłatnie. Opłata naliczana jest dopiero po przekroczeniu limitu.

Więcej o systemie gospodarki odpadami oraz o Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można poczytać na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie - www.mznk.jaworzno.pl w dziale Odpady komunalne.