Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

13 marca 2019, 10:41

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych. fot. Fotolia.com

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych. fot. Fotolia.com

W poniedziałek, 25 marca br. w godz. 10:00 – 13:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Rynek Główny 17) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich. Na wydarzenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich w 2019 roku.

Podczas spotkania zostaną omówione możliwości wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (m.in. usługi społeczne, usługi zdrowotne), a także wybrane elementy z programów krajowych (m.in. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Na spotkanie obowiązuje rejestracja uczestników, która trwa do 22 marca (do godziny 14:00). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://rpo.slaskie.pl/register/form/292. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.