Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

26 lutego 2019, 08:48

Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W poniedziałek, 25 lutego br. na sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyły się wybory do drugiej kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Owocnej pracy w działaniu powstającej rady życzył zebranym Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej Łukasz Kolarczyk.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie jest organem konsultacyjno - opiniodawczy Prezydenta Miasta Jaworzna w zakresie współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi. Kadencja rady trwa trzy lata.

Do Gminnej Rady wybrani zostali:
- z ramienia Rady Miejskiej:
    1.Ewa Zuber,
    2.Anna Lichota,

- z ramienia Prezydenta Miasta Jaworzna:
    1.Mariola Dudek - p.o. Naczelnika Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej,
    2.Krystyna Bojęś - Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej.
       
- oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych:
    1.Mirosław Kempka  - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy",
    2.Anna Kępka - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Koła w Jaworznie,
    3. Łukasz Michael - Stowarzyszenie "Nasza Przystań",
    4. Marcin Otrębski - Stowarzyszenie Niezależni Jaworzno,
    5. Katarzyna Pokuta  - Fundacja "Koty z Kociej".

***

Prace nad powołaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęły się na początku 2014 r., kiedy to wystartował cykl spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas których wypracowywano wspólnie zapisy projektu uchwały w tej sprawie. Po okresie negocjacji i przygotowań, ostatecznie dokument dotyczący powołania nowego organu został przyjęty przez Radę Miejską 28 maja 2015 r., a we wrześniu 2015 r. ogłoszony został nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 28 stycznia 2016 r.

Do zadań Rady należy w szczególności:
    • współpraca w przygotowaniu projektu programu współpracy Gminy z organizacjami,
    • opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy,
    • tworzenie zespołów działających przy Radzie,
    • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego,
    • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obszarów realizacji zadań publicznych,
    • udzielanie pomocy w przypadku sporów,
    • inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,
    • konsultowanie treści ogłoszeń konkursowych,
    • występowanie do Prezydenta z inicjatywami w zakresie działań w sferze pożytku publicznego.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek