Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe"

25 lutego 2019, 15:09

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sfera południe

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe"

Od 1 do 29 marca 2019 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w sali 1, o godz. 15.00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 12 kwietnia 2019 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp "Sfera południe" w Jaworznie: Ogłoszenie o wyłożeniu i Projekt wyłożony.