Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

19 lutego 2019, 20:56

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 lutego br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 lutego br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego.

W czwartek, 28 lutego br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 10 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029.
  5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno, a także określenie granic ich obwodów.
  6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.
  7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Muzeum Miasta Jaworzna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dwudziestu dwóch lat zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 5, w celu prowadzenia działalności statutowej.
  8. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
  9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
  10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.