Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miasto dofinansuje dodatkowe patrole Policji

1 lutego 2019, 14:46

Program Tarcza jest jedną z najdłużej realizowanych inicjatyw miejskich.

Program "Tarcza" jest jedną z najdłużej realizowanych inicjatyw miejskich.

Już kolejny rok z rzędu samorząd Jaworzna w ramach programu "Tarcza" dofinansuje ponadnormatywne godziny służby policjantów Komendy Miejskiej Policji. Dzięki tym środkom na jaworznickich ulicach pełni służbę większa liczba umundurowanych patroli, w tym patroli łączonych - Policji i Straży Miejskiej. Na ten cel – ściśle związany z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców - miasto przeznaczy w bieżącym roku 200 tys. zł.

Program "Tarcza" jest jedną z najdłużej realizowanych inicjatyw miejskich. To już czternasty rok z rzędu funkcjonowania programu, który zyskał uznanie nie tylko mieszkańców, ale był również wskazywany jako dobra praktyka wśród samorządowców. Do kontynuowania "Tarczy" skłaniają liczne badania socjologiczne, w tym "Diagnoza społeczna", w których pod względem poczucia bezpieczeństwa jaworznianie znajdują się w czołówce. Większość mieszkańców zaś w badaniach opinii publicznej wskazało, iż to właśnie liczba patroli Policji wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Do dalszego realizowania "Tarczy" przekonują także twarde dane ze statystyk policyjnych. Jaworzno należy do grona najbezpieczniejszych miast w województwie.

W bieżącym roku w ramach "Tarczy" miasto jak co roku dofinansuje służbę dodatkowych patroli policyjnych. Jaworznicka Komenda Miejska Policji otrzyma na ten cel z miejskiego budżetu 200 tys. zł. Czy warto wydawać w ten sposób środki publiczne?

- Te środki z budżetu Jaworzna przekazywane Policji przekładają się bezpośrednio na liczbę umundurowanych policjantów patrolujących nasze miasto, a to z kolei na bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna. Jestem przekonana, iż wszystkim zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa nam i naszym dzieciom w mieście - podkreśla Monika Bryl, Zastępca Prezydenta Jaworzna. - Współpraca z Komendą Miejską Policji w Jaworznie układa się bardzo dobrze. Mamy zlokalizowane wspólnie miejsca występowania potencjalnych zagrożeń i właśnie tam kierowane są dodatkowe patrole. Dzięki tym środkom zyskujemy w Jaworznie zwiększoną liczbę patroli również w weekendy.

O tym, że warto wesprzeć finansowo Policję w działaniach patrolowo-prewencyjnych świadczą dane z ubiegłego roku. W ramach samej służby dodatkowej (finansowanej dotacją miejską), patrole skontrolowały 994-krotnie miejsca szczególnie zagrożone, ujawniły 366 wykroczeń, zatrzymały 5 sprawców drobnych kradzieży, 15 sprawców aktów wandalizmu i niszczenia mienia. Kolejnych siedmiu sprawców - już poważnych przestępstw, a nie wykroczeń - zatrzymano na gorącym uczynku lub po podjęciu bezpośredniego pościgu, zatrzymano również siedem poszukiwanych osób.

Należy dodać, iż właśnie w ramach służby dodatkowej policjanci dowożą nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień w Chorzowie (po zamknięciu jaworznickiej placówki tam trafiają zatrzymani nietrzeźwi z terenu Jaworzna). Dzięki takiej organizacji służby, regularne patrole nie opuszczają granic miasta i mogą kontynuować swe wyznaczone zadania. W ciągu ubiegłego roku dowieziono do izby 386 nietrzeźwych.
Jak wskazują przedstawiciele Policji, środki przekazane przez gminę służą również zwiększeniu liczby policjantów w sezonie letnim na terenie Sosiny (w tym patroli wodnych), którzy czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających oraz zabezpieczeniu imprez masowych organizowanych przez miasto.

- Wszystkie formy pełnionej służby przyniosły żądany skutek. Efekty uzyskiwane w ramach przedmiotowych służb są każdorazowo przekazywane do Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Poddawane są ocenie i omawiane na bieżąco podczas spotkań realizowanych w ramach programu "Tarcza" prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności z udziałem przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej - podsumowuje insp. Robert Trzupek, Komendant Miejski Policji w Jaworznie.