Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Użytkowanie wieczyste: potwierdź opłatę zanim zapłacisz

28 grudnia 2018, 10:26

Użytkowanie wieczyste - potwierdź opłatę zanim zapłacisz

Użytkowanie wieczyste - potwierdź opłatę zanim zapłacisz

Osoby fizyczne i prawne, na rzecz których zostało ustanowione użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna lub Skarbu Państwa mają obowiązek uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Z uwagi na fakt, iż od 1 stycznia 2019r. z mocy prawa, użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, zostaje przekształcone w prawo własności, zasadnym jest w tych przypadkach indywidualne zweryfikowanie wysokości opłaty przed dokonaniem wpłaty na rachunek gminy lub Skarbu Państwa.  

W tym celu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie z początkiem nowego roku uruchomione zostaną punkty konsultacyjne dla mieszkańców, gdzie będzie można potwierdzić wysokość opłaty oraz uzyskać dodatkowe informacje nt. uwłaszczenia dotychczasowego użytkowania wieczystego. Do dyspozycji mieszkańców są:

  • pracownicy Wydziału Skarbu, ul. Grunwaldzka 52, pokój nr 12 (użytkowanie na gminie) - tel. (32) 61 81 568 oraz pokój nr 20 (użytkowanie na Skarbie Państwa), tel. (32) 61 81 896
  • pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego, ul. Grunwaldzka 33, pokój nr 26 (obok kasy na parterze)

Po zweryfikowaniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (również opłaty przekształceniowej) należy ją wnieść przelewem na następujące rachunki bankowe:

  • dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 33 1030 1159 0000 0000 9206 6062
  • dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 55 1030 1159 0000 0000 9206 6054

Wpłaty można też dokonać bez dodatkowych opłat w następujących placówkach pocztowych na terenie miasta: ul. Pocztowa 9A, ul. Kolejarzy 20, ul. Tysiąclecia 21,ul. Abstorskich 3 (dawna Baranowskiego), ul. Zwycięstwa 9A, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 oraz ul. Gliniana 12.

Do dyspozycji mieszkańców jest także kasa Urzędu Miejskiego zlokalizowana w budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33.

* * *

Od 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań w blokach oraz domów jednorodzinnych stojących na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, uwłaszczą się z mocy prawa. Podstawą do zmiany wpisu statusu prawnego gruntów w księgach wieczystych będzie zaświadczenie, wydawane przez prezydenta miasta. Zaświadczenie będzie potwierdzać przekształcenie i informować o obowiązku ponoszenia rocznych opłat przekształceniowych. Zaświadczenie będzie jedynym dokumentem, na podstawie którego sąd w księgach wieczystych zamieni użytkowanie wieczyste na własność. Na jego wydanie gmina ma czas do końca 2019 r.

Za przekształcenie użytkowania wieczystego trzeba będzie płacić przez 20 lat tzw. opłatę przekształceniową. Będzie też można spłacić całą należność jednorazowo uzyskując 60 proc. bonifikaty, którą gwarantuje dla gruntów Skarbu Państwa ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a  dla gruntów Gminy  Uchwała  Nr II/8/2018 Rady Miejskiej  w Jaworznie z dnia 3 grudnia 2018 r. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem. Warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności, jest złożenie pisemnego wniosku przez osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe.

Więcej informacji: Wydział Skarbu: tel. (32) 61 81 568 (gmina) lub  tel. (32) 61 81 896 (Skarb Państwa).

Obrazek