Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

System nieodpłatnej pomocy prawnej rozwija dotychczasowy zakres

24 grudnia 2018, 08:11

System nieodpłatnej pomocy prawnej rozwija dotychczasowy zakres

System nieodpłatnej pomocy prawnej rozwija dotychczasowy zakres

Od 1 stycznia 2019 r, mieszkańcy będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej, a od 2020 r. również z nieodpłatnej mediacji.

System oparty jest na zupełnie nowym założeniu. Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł  skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy  odpłatnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Ta zmiana spowoduje, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał  znacznie efektywniej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,
 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
 • uzyskaniu wsparcia zw. z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:

 • udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu,
 • poinformowaniu go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach.
 • Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu,  w tym w realizacji przygotowane go wspólnie planu.

Usługi świadczone będą w wyznaczonych punktach na terenie Jaworzna:

 • ŚRÓDMIEŚCIE - ul. Urzędnicza 11 (pomoc prawna),
 • PODŁĘŻE - ul. Ławczana 12 (pomoc prawna),
 • OSIEDLE STAŁE - ul. Armii Krajowej 5 (poradnictwo obywatelskie),
 • SZCZAKOWA - ul. Koszarowa 20 (pomoc prawna).

Od stycznia 2019 r. uruchomiona zostanie linia telefoniczna służąca do umówienia terminu wizyty w punkcie - tel. 510-970-680.

Obrazek
Obrazek
Obrazek