Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mobilny Punkt Informacyjny

21 listopada 2018, 11:02

Mobilny Punkt Informacyjny

Mobilny Punkt Informacyjny

Urząd Miejski w Jaworznie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. W siedzibie Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy pl. Górników 5 (II piętro) w dniu 12 grudnia br. w godzinach od 10:00 do 14:00, ekspert Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach udzielać będzie indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie udzielać będą informacji na temat możliwości skorzystania z dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców (pracowników i kadry zarządzającej) w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: nr tel. 32 61 81 713 lub mailową: invest@um.jaworzno.pl