Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konferencja naukowo-szkoleniowa

15 listopada 2018, 09:33

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Konferencja naukowo-szkoleniowa

Dzisiaj w C.K. "Teatr Sztuk" odbywa się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Rodzina w procesie przeżywania straty - jak wspomóc rodzinę w obliczu niepełnosprawności, diagnozy FAS, trudności emocjonalnych i zachowania". W spotkaniu wzięła udział zastępca prezydenta Monika Bryl.

Podczas wydarzenia dyskutowano m.in. o tym jak najefektywniej towarzyszyć dziecku po przebytej traumie rozwojowej na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol; jak postępować wobec dzieci, które trafiły do rodzin zastępczych z powodu nadużywania alkoholu przez najbliższych; jak odbudowywać lub nawiązywać interakcje społeczne w rodzinie; jak wspierać i pomagać w przezwyciężaniu kryzysu oraz jak oswajać się z diagnozą swojego dziecka.

Organizatorem konferencji był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie. Wydarzenie zorganizowano pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek