Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

14 listopada 2018, 13:25

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

W czwartek, 22 listopada o godz. 9.00 odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej nowej kadencji. Prezydent Miasta oraz radni złożą na niej ślubowanie oraz wybiorą spośród siebie przewodniczącego. W planowanym porządku obrad znalazło się sześć punktów. Sesję będzie można oglądać na żywo na miejskiej stronie internetowej.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Ślubowanie Prezydenta Miasta.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Zamknięcie obrad.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.