Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Akademia Bezpieczeństwa dla seniorów

7 listopada 2018, 11:51

Akademia Bezpieczeństwa dla seniorów

Akademia Bezpieczeństwa dla seniorów

W ramach programu "Akademia Bezpieczeństwa", w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się w środę - 7 listopada br. warsztaty dla najstarszych jaworznian. Podczas spotkania seniorzy dyskutowali nad kwestiami bezpieczeństwa z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów.

Celem warsztatów było przede wszystkim podniesienie świadomości osób starszych na temat poprawy ich bezpieczeństwa, a co za tym idzie ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na ich szkodę. Oszustwa dokonywane na osobach starszych są prawdziwą plagą. Seniorzy często już po fakcie wstydzą się tego, że dali się oszukać i nie chcą zgłaszać popełnionego przestępstwa. Zagrożenie stanowi niewyczerpana pomysłowość oszustów, którzy wymyślają co raz to nowe sposoby przeprowadzania wyłudzeń i kradzieży.

Troska o zapewnienie bezpiecznego i spokojnego życia osobom starszym jest jednym z ważnych zadań jakie przyświecają pracy służb mundurowych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Wspólne działanie wielu podmiotów przynosi wymierne efekty w postaci eliminowania zagrożeń w życiu codziennym na jakie mogą być narażone osoby starsze.

Celem debaty było również zwrócenie uwagi mieszkańców na osoby starsze żyjące wśród nas i zagrożenia, które mogą w niekorzystny sposób wpływać na funkcjonowanie jaworznickich seniorów.

- Chcielibyśmy wspólnie upowszechnić takie zachowania, które nie dopuszczą do sytuacji krzywdzenia osób starszych i ograniczą szkodliwe dla nich zjawiska - mówi Monika Śliwińska z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. - Ponadto chcemy przypomnieć jak ogromną rolę w prawidłowym życiu rodzin pełnią osoby ze starszego pokolenia, posiadające duże doświadczenie i mądrość życiową, z której mogą korzystać młodsze pokolenia. Uważamy, że każdy z nas może przyczynić się do bezpiecznego życia osób starszych.

Organizatorami wydarzenia jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, Komenda Miejska Policji w Jaworznie oraz Straż Miejska.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek