Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2019: Znamy pierwsze wyniki budżetu lokalnego

6 listopada 2018, 15:57

Znamy pierwsze wyniki budżetu lokalnego

Znamy pierwsze wyniki budżetu lokalnego

Ruszyły posiedzenia Zespołów ds. budżetu obywatelskiego lokalnego w ramach JBO 2019. W ciągu najbliższych kilku dni dowiemy się, na które zadania w poszczególnych obszarach konsultacyjnych mieszkańcy oddali najwięcej głosów.

Dzisiaj - 6 listopada, ogłoszone zostały wyniki dla pierwszych 3 obszarów konsultacyjnych: "Gigant, Leopold", "Pszczelnik", "Pańska Góra, Skałka".

W obszarze GIGANT, LEOPOLD:
oddano łącznie 207 głosów, z czego 185 zostało uznanych za ważne, a 22 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów - 108, otrzymał projekt Janusza Bryły pt.: "Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant" - szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł.

Zadanie Mieczysława Długosza pt.: "Budowa podwyższonego skrzyżowania zwalniającego przez położenie nakładki asfaltowej z przebudową studzienek odwadniających i namalowaniem pasów przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Granitowej z ul. Bursztynową" otrzymało 77 głosów.

W obszarze PSZCZELNIK:
mieszkańcy 47 głosami na TAK i 2 na NIE, wskazali do realizacji zadanie Mateusza Wrony, Tomasza Sędora i Mieczysława Długosza pt.: "Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej" o szacunkowych kosztach zadania 85 000,00 zł.

W obszarze PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA, Waldemar Sarlej, Przemysław Czech i Sebastian Pycia zgłosili dwa zadania:

  • "Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy”, szacunkowe koszty zadania 75 000 zł – zadanie otrzymało 194 głosy,

oraz

  • "Piknik integracyjny Skałka-Pańska Góra", szacunkowe koszty zadania 10 000 zł – które otrzymało 25 głosów.

Ponieważ zadanie pn.: "Piknik integracyjny Skałka-Pańska Góra", nie otrzymało wymaganej ilości poprawnie oddanych głosów  (tj.: min. 30 - zgodnie z zapisami uchwały RM w Jaworznie Nr XL/577/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok) do realizacji na kolejny rok zostaje przyjęte wyłącznie pierwsze zadanie.

Harmonogram kolejnych spotkań:

7 listopada 2018 r. (środa):

  • Zespół nr 8 dla obszaru Dobra, Pieczyska - godz. 13.00
  • Zespół nr 11 dla obszaru Jeleń - godz. 14.00
  • Zespół nr 5 dla obszaru Ciężkowice - godz. 15.00

8 listopada 2018 r. (czwartek):

  • Zespół nr 14 dla obszaru Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni - godz. 13.00
  • Zespół nr 1 dla obszaru Azot, Stara Huta - godz. 14.00
  • Zespół nr 3 dla obszaru Byczyna, Cezarówka Dolna - godz. 15.00
  • Zespół nr 19 dla obszaru Szczakowa - godz. 16.00