Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

24 października 2018, 10:52

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek, 29 października br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Pani Henryce Stachańczyk.
 4. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie od stycznia do września 2018 roku.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku głównym i budynku poradni specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, z przeznaczeniem na montaż automatów z napojami i artykułami spożywczymi.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, w związku z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na prowadzenie prosektorium.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, przeznaczonych na punkt wydawania posiłków.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej usytuowanej w budynku SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie pod automaty mechaniczne sprzedające jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz odzież ochronną.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na najem sal wykładowych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2019 rok.
 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 17. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.