Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dofinansowanie dla szpitala

1 października 2018, 13:17

Dofinansowanie dla szpitala

Dofinansowanie dla szpitala

Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny otrzymał blisko 159 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzisiaj dyrektor placówki Józef Kurek odebrał symboliczny czek na zakup aparatu USG oraz kardiomonitora z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Paweł Silbert wraz z zastępcą Moniką Bryl, Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, a także radni Rady Miejskiej w Jaworznie oraz Dyrekcja Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Całkowity koszt projektu to 187 tys. zł, a dofinansowanie 158 950 tys. zł (85 proc.).

Środki finansowe pozyskano na wniosek do Projektu nr POIS.09.01.00-00-0325/18-00 pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie" w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek