Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

20 września 2018, 12:04

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 września 2018 r.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 września 2018 r.

W czwartek, 27 września br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2017 rok.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego 21/1 w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Inwalidów Wojennych 18, zabudowanej halą sportową, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres piętnastu lat, dz. nr 11/72 w obr. 1026 m. Jaworzna na rzecz Stowarzyszenia "Manhattan Podłęże".
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.