Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Umowa na utworzenie Arboretum podpisana

19 września 2018, 11:33

Umowa na utworzenie Arboretum podpisana

Umowa na utworzenie Arboretum podpisana

W środę, 19 września br. w trakcie seminarium "Czy nowoczesne miasta będą zielone?", podpisana została umowa na utworzenie Arboretum na terenie Parku Gródek oraz Remizy Leśniej "Bucze".

Z ramienia Gminy umowę podpisał Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. Śląski Ogród Botaniczny reprezentował dyrektor dr Paweł Kojs. Podpisanie umowy, to finał podejmowanych, przez Gminę i Śląski Ogród Botaniczny działań, mających zmierzać do powstania właśnie takiego miejsca na terenie Jaworzna. Ogród, w którym hoduje się rzadkie gatunki drzew i krzewów obejmie Park Gródek, Remizę Leśną "Bucze", zrekultywowany teren byłego wysypiska śmieci i skarpy dawnego wyrobiska Zakładów Dolomitowych (z wyłączeniem Centrum Nurkowania). Obszar ten jest niezwykle ważny i atrakcyjny pod względem bioróżnorodności oraz rzeźby terenu. Na jego powierzchni znajduje las grądowy, kilka siedlisk od muraw kserotermicznych przez śliskołąkowe.

Arboretum będzie miało za zadanie ochraniać i wspierać zachowania różnorodności biologicznych roślin, prowadzić badania naukowe we współpracy z Uniwersytetem Śląskim oraz gromadzić kolekcję roślin. Dlatego tak ważne jest, aby o to miejsce dbać, a jednocześnie udostępnić mieszkańcom.

- Park Gródek staje się jaworznicką perełką do spędzania wolnego czasu i rekreacji. Kolejne inwestycje wzbogacają to urokliwe miejsce. Mamy szansę również na to, by Park wszedł w dużą rodzinę ogrodów botanicznych, co zwiększy jego atrakcyjność, ale przede wszystkim status przyrodniczy - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Ochrona środowiskowa parku będzie polegała na utrzymaniu tego terenu, porządkowaniu, zapobieganiu zaśmiecaniu, tworzeniu miejsc widokowych, wyłączeniu ruchu samochodowego. Prace na tworzeniem ogrodu trwają już od zeszłego roku.

- Wywieźliśmy stamtąd już ponad 30 ton śmieci. Cały czas sukcesywnie porządkujemy te miejsca, staramy się wchodzić w głąb terenu - mówi Marcin Tosza z Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska. - Porządkowana jest też ziemia, obszar dzielony na tereny łąkowe, gdzie będzie można się położyć, odpocząć i na te będące pod ochroną. Na terenie ogrody znajdują się też murawy kserotermiczne, które są chronione i pielęgnowane przez owieczki z Betlejem. Chcemy tam zbudować wieżę widokową przy łąkach na szczycie. Będziemy chcieli wykonać ścieżki, dodatkowe schody, bramki wjazdowe, wejściowe, wydzielony ruch pieszy, a nawet dodatkowe altanki na wodzie.

Czy nowoczesne miasta będą zielone?

Podczas wtorkowego seminarium "Czy nowoczesne miasta będą zielone?" eksperci debatowali nad przyszłością zieleni w miastach. W debacie udział wzięli: prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik - Kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański z Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Politechniki Śląskiej, dr Paweł Kojs - Dyrektor Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, dr Leszek Trząski – Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, dr Andrzej Woźnica z Katedry Biochemii Uniwersytetu Śląskiego,  oraz Teobald Jałyński - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Po debacie przedstawiono projekt "Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany" zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek