Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Nowoczesne miasta są zielone

18 września 2018, 14:49

Nowoczesne miasta są zielone fot. Fotolia.com

Nowoczesne miasta są zielone fot. Fotolia.com

W środę, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbędzie się  seminarium „Czy nowoczesne miasta będą zielone?”, w trakcie którego spróbujemy Państwa przekonać, że jest to możliwe, a nawet niezbędne. W trakcie spotkania podpisana zostanie umowa ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie inicjująca powstanie Ogrodu Botanicznego Arboretum w Jaworznie. Serdecznie zapraszamy!

Debata odbędzie się w środę, 19 września 2018 r. o godz. 10.00, w budynku "A" Urzędu Miejskiego w Jaworznie w sali obrad.

W debacie udział wezmą:

  • Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik - Kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Śląskiego,
  • Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański z Katedry Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Politechniki Śląskiej,
  • Dr Paweł Kojs - Dyrektor Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,
  • Dr Leszek Trząski – Wicedyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie,
  • Dr Andrzej Woźnica z Katedry Biochemii Uniwersytetu Śląskiego,
  • Teobald Jałyński - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Po debacie zapraszamy na prezentację projektu „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W trakcie spotkania podpisana zostanie umowa ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie inicjująca powstanie Ogrodu Botanicznego Arboretum w Jaworznie.

Serdecznie zapraszamy.