Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

18 września 2018, 08:00

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

"Wczuj się w klimat" zrób zdjęcie lub przygotuj plakat promujący działania służące adaptacji do zmian klimatu.  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie "Wczujmy się w klimat - adaptacja do zmian klimatu wokół nas". Celem konkursu jest popularyzacja tematu adaptacji do zmian klimatu oraz projektu "Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców". Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2018 r., a ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia 2018 r.

Zmiany klimatu odczuwamy wszyscy - wzrost temperatury, fale upałów, intensywne opady deszczu, burze i silny wiatr, podtopienia i powodzie występują w ostatnich latach znacznie częściej. Klimatolodzy przewidują, że w najbliższych dekadach te zjawiska pogodowe będą nie tylko występować częściej, ale wzrośnie również ich intensywność. Wiąże się to z zagrożeniem naszego zdrowia, bezpieczeństwa, a także z wystąpieniem szkód i zniszczeń powodujących straty finansowe. Duże miasta ze względu na swoją strukturę oraz liczbę mieszkańców są szczególnie wrażliwe na ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego potrzebne są działania adaptacyjne, które powinny być podejmowanie przez samorządy oraz mieszkańców miast.

- Dzieci są najbardziej ciekawe, chłoną wiedzę i obserwują wielkimi oczami świat - zaznacza Barbara Rajkowska, kierownik projektu. - Często nie doceniamy ich bardzo trafnych obserwacji. Dziecięcy sposób patrzenia na świat niewątpliwie przełoży się na bardzo ciekawe prace plastyczne.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach - fotografia i plakat. Fotografia powinna być interpretacją hasła "Wczujmy się w klimat - adaptacja do zmian klimatu wokół nas". Zdjęcie musi być wykonane w Polsce. Może być zarówno nieprzetworzone, jak i retuszowane poprzez obróbkę w programach graficznych. Fotografia powinna przedstawiać działania, sytuacje zachęcające do podjęcia działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, np. park kieszonkowy w mieście, podlewanie ogródka deszczówką, zakładanie ogrodu deszczowego lub pokazywać skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych (m.in. burzy, wiatru, powodzi, podtopienia, wysokich temperatur).

Z kolei plakat powinien promować konieczność adaptacji do zmian klimatu, zawierający krótkie hasło promocyjne. Akceptowane są plakaty wykonane za pomocą technik komputerowych i skany plakatów wykonanych odręcznie.

Zgłaszanie i przesyłanie prac konkursowych odbywa się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej, o którego wypełnienie prosimy szkoły, a nie Autorów prac. Autorzy prac zobowiązani są także do wypełnienia i przekazania Państwu oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu. Oświadczenie należy zeskanować i załączyć razem z pracą konkursową poprzez formularz na stronie internetowej. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.

Jury, w każdej kategorii przyzna Nagrodę Główną oraz Grand Prix. Najlepszą fotografię oraz plakat wybiorą również internauci za pomocą głosowania na profilu Facebook projektu "Wczujmy się w klimat" (www.facebook.com/44mpaPL). W specjalnie utworzonej galerii zostaną udostępnione zakwalifikowane do finału fotografie i plakaty wraz z nadesłanymi przez uczestników konkursu opisami. Za pomocą przycisków reakcji "Lubię to" i "Super" internauci będą oddawać swój głos. Nagrodzone zostaną fotografia i plakat z największą liczbą głosów.

W każdej kategorii uczniowie mają szansę wygrać:
•    czytnik e-booków Amazon Kindle (Nagroda Grand Prix),
•    dron firmy DJI (Nagroda Główna),
•    okulary do rzeczywistości wirtualnej Carl Zeiss (Nagroda Internautów).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej konkursu oraz w regulaminie: www.44mpa.pl/konkurs

Informacja o projekcie

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.