Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

18 mln zł na modernizację oczyszczalni Jeleń Dąb

6 września 2018, 14:19

18 mln zł na modernizację oczyszczalni Jeleń Dąb

18 mln zł na modernizację oczyszczalni Jeleń Dąb

To już jest pewne. Rusza kolejna przebudowa oczyszczalni. Tym razem zhermetyzowany i odnowiony zostanie układ mechaniczny i osadowy obiektu. Po podpisaniu umowy 6 września nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy.

- Oczyszczalnia Jeleń Dąb, jest ważnym elementem całego układu kanalizacyjnego Jaworzna. Zlokalizowana jest w dzielnicy Jeleń, pomiędzy drogą Jaworzno - Chełmek a rzeką Przemszą. Pierwsze ścieki dopłynęły do niej ponad 20 lat temu i od tego czasu pracuje nieprzerwanie - mówi Sławomir Gucel, rzecznik prasowy Wodociągów Jaworzno Sp. z o.o.

Jej układ technologiczny, o charakterze mechaniczno - biologicznym, zajmuje obszar ok. 11,6 ha i może przyjąć 25 000 m3 ścieków na dobę. Ta liczba pozwala na przyjęcie ścieków z miasta oraz z nowo skanalizowanych dzielnic (Ciężkowic, Góry Piasku, Pieczysk, Długoszyna, Borów, Warpia, Jelenia Łęgu), a także z obecnie realizowanej sieci kanalizacyjnej w Byczynie.

W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została jej część biologiczna. Teraz przeprowadzony zostanie drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy.

Wartość inwestycji  to ponad 18 mln złotych netto. Planowana kwota uzyskania dofinansowania to 13 mln zł netto. Głównym wykonawcą zadania jest firma Instal Warszawa, która na jego realizację ma 24 miesiące.  Przebudowa oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb jest jednym z kontraktów VI fazy unijnego projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Obrazek