Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wypełnij ankietę dot. skutków zmian klimatu

7 sierpnia 2018, 13:26

Wypełnij ankietę dot. skutków zmian klimatu

Wypełnij ankietę dot. skutków zmian klimatu

Zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym na temat skutków zmian klimatu w naszym życiu. 44 polskie miasta - we współpracy z Ministerstwem Środowiska - biorą udział w projekcie, którego celem jest przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu. Wśród partnerów projektu jest również Jaworzno.

Adaptacja do zmian klimatu jest długim i bardzo złożonym procesem. Celem działań adaptacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców i użytkowników miasta.

Ankieta ma na celu poznanie opinii mieszkańców dotyczącej działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w polskich miastach. Formularz jest dostępny na stronie projektu "Wczujmy się w klimat" - http://44mpa.pl/ankiety.

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki zostaną wykorzystane do statystycznego opracowania kwestii postrzegania potrzeby adaptacji do zmian klimatu przez polskie społeczeństwo.
Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl.

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu: