Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Żłobek i dopłaty od września

23 lipca 2018, 10:49

Żłobek i dopłaty od września

Żłobek i dopłaty od września

Zakończyła się rekrutacja do miejskiego żłobka w Jaworznie, mieszczącego się przy ulicy 3 Maja 16. Mieszkańcy złożyli w sumie 117 wniosków. Aktualnie trwa procedura weryfikacyjna i już wkrótce podana zostanie informacja, które dzieci od września br. zostaną pierwszymi wychowankami placówki.

- Mieszkańcy składali dokumenty przez pięć dni - od 16 do 20 lipca.  W tym czasie wpłynęło 117 wniosków. Teraz powołany przez Prezydenta Miasta zespół rekrutacyjny analizuje i ocenia złożone przez mieszkańców formularze. Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji upublicznimy wyniki naboru - mówi Elżbieta Orzechowska-Filipczyk - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Jaworznie oraz członek Zespołu Rekrutacyjnego.

Przypomnijmy, zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc. Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

- Zależało nam na tym, żeby żłobek mieścił się w dobrze skomunikowanej części miasta, aby łatwo było tam dojechać zarówno miejską komunikacją, jak i własnym samochodem. Podobnie z miejscem, w którym prowadzona była rekrutacja - Szkołą Podstawową nr 16 przy ulicy 3 Maja - w bliskim sąsiedztwie remontowanego żłobka. Chcieliśmy rodzicom zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki do złożenia aplikacji i zapisania dziecka do żłobka. Byliśmy pewni, że zainteresowanie będzie duże, dlatego zdecydowaliśmy o tradycyjnej formie rekrutacji. Tak, aby każdy z mógł osobiście złożyć wniosek - mówi zastępca prezydenta Monika Bryl. - By dostosować budynek do potrzeb żłobka, konieczne jest przeprowadzenie remontu, w ramach którego między innymi wymieniamy część instalacji i okien, organizujemy nowe wejście wraz z wózkownią i miejscem do karmienia piersią maluchów, nowymi salami i pokojami zabaw. Inwestycja będzie kosztowała ok. 1,7 mln zł. Termin realizacji jest dość krótki, ale będziemy bardzo dokładnie pilnowali, by dzieci jeszcze we wrześniu mogły miło spędzać czas w naszym nowym miejskim żłobku.

Co ważne, wiosną Gmina złożyła wniosek o uruchomienie kolejnego żłobka miejskiego, tym razem dla 70 dzieci.

***

Żłobek jest realizatorem projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Jaworznie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie i funkcjonowanie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny i może wynosić maksymalnie 11 miesięcy.