Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Spotkanie z Radą Seniorów

13 lipca 2018, 11:02

Spotkanie z Radą Seniorów

Spotkanie z Radą Seniorów

Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl, spotkała się w czwartek - 12 lipca br. z przedstawicielami jaworznickiej Rady Seniorów. Podczas spotkania rada otrzymała informacje dotyczące realizowanych przez miasto przedsięwzięć skierowanych do seniorów. Członkowie rady uzyskali również odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

- Za nami kolejne bardzo merytoryczne spotkanie z Radą Seniorów. Zadania, które wiosną wspólnie sobie wyznaczyliśmy są realizowane. Oprócz rozmów o zbliżającym się Tygodniu Seniora i pomysłach na program wydarzeń, dyskutowaliśmy m.in. o poprawie bezpieczeństwa seniorów na drogach, ławkach dla seniorów i turnusach rehabilitacyjnych - na które w bieżącym roku miasto przeznaczyło 300 tys. złotych - mówiła po spotkaniu Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl.

Seniorzy mieli okazję do zapoznania się z warunkami przyznawania turnusu rehabilitacyjnego. Wszelkie wątpliwości rozwiewała Bożena Polak, kierownik Działu Rehabilitacji Społeczne Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie oraz Maria Materla - pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku pierwszeństwo w otrzymaniu turnusu miały osoby z pierwszą grupą niepełnosprawności - 140 osób, następnie mieszkańcy z orzeczoną drugą grupą niepełnosprawności.

Bezpieczne przejście

Ponadto Zastępca Prezydenta Monika Bryl przedstawiła działania związane z budową doświetlonych przejść dla pieszych, które mają poprawić bezpieczeństwo najstarszych jaworznian. Obiekty tego typu istnieją już: przy Al. Piłsudskiego i ul. Sobieskiego. W bieżącym roku przejścia powstaną m.in. przy ul. Wygoda, Armii Krajowej, Grunwaldzkiej z Mostową, Starowiejskiej z Kalinową czy Batorego.

Dodatkowo trzy sygnalizacje wyposażono w elementy akustyczne wspomagające osoby słabowidzące czy niewidome w bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Przejścia to: Katowicka/ Wojska Polskiego; Szczakowska/Grunwaldzka; Grunwaldzka/11 Listopada.

Wygodne parki

By jaworznickim seniorom wypoczywało się komfortowo w przestrzeni miejskiej i na terenach zielonych miasto montuje ławki, na których odpocząć mogą najstarsi mieszkańcy. 33 sztuki zamontowane zostaną w Parku Lotników na Osiedlu Stałym, 12 w Parku Podłęże, 9 w nowopowstałym Parku Kieszonkowym w Centrum Miasta. Kolejne z nich po konsultacjach z mieszkańcami pojawi się na terenie kolejnych przestrzeni miejskich.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek