Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Mobilny Punkt Funduszy Europejskich

12 lipca 2018, 07:00

Mobilny Punkt Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Funduszy Europejskich

W piątek, 27 lipca w Jaworznie pojawi się Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Mieszkańcy będą mogli wówczas skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych.

W siedzibie Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy pl. Górników 5 (II piętro) w dniu 27 lipca br. w godzinach od 10:00 do 13:00,  ekspert Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach udzielać będzie indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Ponadto, pracownicy Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej udzielać będą informacji na temat możliwości skorzystania z dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych dla przedsiębiorców (pracowników i kadry zarządzającej) w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1. "Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt kierowany jest do firm, przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą na terenach rewitalizowanych miast Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

Termin: 27 lipca godz. 10:00 – 13:00.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną: nr tel. 32 61 81 712 lub mailową: invest@um.jaworzno.pl.

Na wydarzenie zapraszają Urząd Miejski w Jaworznie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.