Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

JBO 2019: Mieszkańcy złożyli 66 wniosków

25 czerwca 2018, 10:42

Mieszkańcy złożyli 66 wniosków

Mieszkańcy złożyli 66 wniosków

66 wniosków - 16 do budżetu ogólnomiejskiego i 50 do budżetu dzielnicowego, złożyli do urn mieszkańcy Jaworzna w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Najwięcej pomysłów zgłosili mieszkańcy obszaru Pechnik, Podwale, Warpie - 7 wniosków.

Dzisiaj, w obecności pracowników urzędu, radnych i mieszkańców, otworzono urny z 20 obszarów konsultacyjnych, do których przez 3 tygodnie jaworznianie wrzucali wnioski z propozycjami zadań publicznych. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i odpowiednio spakowane celem przekazania do sprawdzenia poprawności danych.

Już w najbliższych dniach pracę rozpoczną zespoły ds. budżetu obywatelskiego, które dokonają weryfikacji formalnej złożonych wniosków. Harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie www.jbo.jaworzno.pl (zakładka JBO 2019).

Zgodnie z przyjętą procedurą, podczas spotkania, wylosowano również trzech mieszkańców - Elżbietę Sudujko, Monikę Domagalską oraz Henryka Markiewicza, którzy wejdą w skład zespołu ds. budżetu obywatelskiego w ramach projektów ogólnomiejskich. Osoby te, wyłonione zostały spośród wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili chęć pracy w zespołach ds. budżetów lokalnych ze wszystkich 20-stu obszarów konsultacyjnych.

***

Łączna liczba wniosków złożonych do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019:

Obrazek