Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wnioski do Studium do 30 czerwca

30 maja 2018, 09:11

fot. Dron View

fot. Dron View

Do 30 czerwca 2018 r. mieszkańcy Jaworzna mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium jest dokumentem dla całego obszaru gminy, określającym w sposób syntetyczny jej politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

- Studium nie jest prawem miejscowym lecz dokumentem strategicznym, z którym mają być zgodne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których wydawane są pozwolenia na budowę. Kierunki przekształceń, wskazywanie nowych terenów inwestycyjnych, przebieg inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza drogowych, zapewnienie ochrony obszarom cennym przyrodniczo, równoważenie polityki wydobywczej z potrzebami mieszkańców - to najważniejsze cele rozwojowe miasta realizowane w oparciu o Studium i inne dokumenty planistyczne - wyjaśnia Teobald Jałyński, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. - Uaktualnione Studium powinno na kolejne lata określić perspektywę dalszego zrównoważonego rozwoju miasta.

Wnioski można składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 lub w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Więcej informacji na www.bip.jaworzno.pl