Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

List intencyjny CKZiU i Tauron Wytwarzanie podpisany

17 maja 2018, 15:29

List intencyjny CKZiU i Tauron Wytwarzanie podpisany

List intencyjny CKZiU i Tauron Wytwarzanie podpisany

W czwartek, 17 maja w Urzędzie Miejskim w Jaworznie podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz TAURON Wytwarzanie. Dzięki temu uczniowie CKZiU będą mieli możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu podczas praktyk i zajęć w zawodach: technik elektryk i technik automatyk.

List intencyjny podpisali: Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Prezydenta Miasta, Kazimierz Szynol, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Strony wspólnie zadeklarowały wolę współpracy na płaszczyźnie rozwoju edukacji zawodowej, której celem jest stworzenie uczniom oraz nauczycielom możliwości kształcenia przy wykorzystaniu praktycznej wiedzy spółek Grupy TAURON.

***

Grupa TAURON podejmuje działania w sferze kształcenia zawodowego, zapobiegając w ten sposób powstawaniu luki kompetencyjnej i pokoleniowej, jednocześnie kreując kapitał ludzki, który będzie miał świadomość wyzwań stojących przed tzw. energetyką jutra.

- Podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu wypracowanie optymalnego modelu współpracy pomiędzy szkolnictwem a przemysłem, odpowiadającego potrzebom sektora energetycznego i zapewniającego pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w polskim systemie edukacji. Dzięki klasom patronackim, już na poziomie szkolnictwa zawodowego, dbamy o zagwarantowanie sobie w przyszłości pracowników o profilach zawodowych dopasowanych do potrzeb Grupy – podkreślał podczas podpisania umów w Urzędzie Wojewódzkim Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Budowany w grupie TAURON ekosystem innowacji, wymaga nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy w takich obszarach jak inteligentnych sieci, zarządzanie popytem na energią czy energetyka rozproszona. Tę przyszłość energetyki będą budować absolwenci szkół branżowych, wspierani wiedzą i doświadczeniem koncernu, jakim jest TAURON.

W klasach patronackich TAURON odbywa się kształcenie w takich zawodach jak m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin stałych.

Klasy są zlokalizowane w województwie śląskim, małopolskim i dolnośląskim, m.in. w Kętach, Libiążu, Jaworznie, Łaziskach Górnych, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Krzeszowicach, Gliwicach i Jeleniej Górze.

Najzdolniejsi uczniowie klas mają zapewnione stypendia oraz możliwość zatrudnienia w spółkach grupy. TAURON w procesie kształcenia angażuje również swoich specjalistów z przygotowaniem dydaktycznym i wieloletnim stażem w Grupie.

Tworzenie klas patronackich wpisuje się we współpracę TAURON z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącą podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego na potrzeby branży elektryczno-energetycznej oraz dostosowywania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb rynku pracy. List intencyjny w tej sprawie został podpisany na początku kwietnia we Wrocławiu.

Klasy patronackie to jedno z działań podejmowanych przez TAURON we współpracy z otoczeniem edukacyjno – akademickim. Tylko 2017 roku zorganizowano 87 wizyt edukacyjnych na obiektach Grupy, a praktyki odbyło niemal 700 absolwentów, studentów oraz uczniów szkół średnich i zawodowych. Promowaniu kształcenia zawodowego służą także dni otwarte w szkołach i obiektach Grupy TAURON, a także udział w targach edukacyjnych oraz pracy.
 

ObrazekObrazekObrazekObrazek