Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wystartowały Dni Godności

15 maja 2018, 09:19

Wystartowały Dni Godności

Wystartowały Dni Godności

Symbolicznym przekazaniem kluczy do bram Jaworzna rozpoczęły się XVIII Obchody Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. W uroczystościach i wspólnej zabawie wzięły udział dzieci i ich wychowawcy z wielu placówek oświatowych oraz przedstawiciele władz Jaworzna i instytucji miejskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Jak co roku uczestniczy wydarzenia przemaszerowali na płytę jaworznickiego rynku w kolorowym korowodzie. Wielu tak radosnych i pełnych wrażeń dni życzyli zebranym Prezydent Miasta Paweł Silbert,  Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny oraz oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Starzycki.

Przypomnijmy, w 2012 r. Jaworzno jako jedno z pierwszych samorządów wprowadziło program pod nazwą "Asystent Osoby Niepełnosprawnej", którego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej, pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna. Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 23.00. Przedsięwzięcie zostało zauważone w konkursie, w którym udział brały samorządy z całej Polski. Dzięki temu Jaworzno zostało laureatem konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W mieście sprawnie działa Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Stale przeznaczane są środki na rehabilitację dzieci. Ponadto w tym roku przeznaczono z budżetu miasta 300 tys. zł na turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych osób niepełnosprawnych - to najwięcej w województwie śląskim.

W mieście działa Klub Senior Wigor z ciekawą ofertą zajęć dla niepełnosprawnych, utworzony został również Klub Senior+. Miejskie jednostki wychodzą z inicjatywą tworzenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych i są beneficjentami programów wspierania osób niepełnosprawnych oraz projektu PFRON.

Miasto skutecznie pozyskuje pieniądze na programy zdrowotne i społeczne (ostatnio ponad 300 tys. zł z Narodowego Funduszu Zdrowia) na kompleksową terapię, opiekę i pielęgnację dzieci niepełnosprawnych z terenu Jaworzna (łącznie na ten cel przeznaczone zostanie 750 tys. zł) oraz nieco ponad 22 tys. zł dofinansowania na realizację programu "Profilaktyka grypy w Jaworznie - szczepienia ochronne dla seniorów 65+" (łącznie z wkładem gminy 56 tys. zł).

Korygujemy i nadal będziemy ingerować w poprawę infrastruktury drogowej i inwestycji pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym roku duży nacisk położono na bezpieczeństwo na drogach - poprawiane i modernizowane są przejścia dla pieszych - doświetlane i usprawniane są w sygnalizację świetlną i głosową, poprawiana jest również widoczność znaków za pomocą odblasków.

Miasto stale współpracuje z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi i wsłuchujemy się w ich potrzeby.

***

Harmonogram XVIII Dni Godności Osób Niepełnosprawnych:

 • 16 maja 2018 r. (środa) godzina 10:00-13:00 Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków
  • godz. 9:50 zbiórka uczestników i gości,
  • godz. 10:00  wręczenie dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego "Bajkowe postacie w trójwymiarze" i nagród dla uczestników XVIII Dni Godności Osób Niepełnosprawnych
  • godz. 10:30 spektakl "Zamieszanie w krainie bajek" w wykonaniu nauczycieli terapeutów
 • 17 maja 2018 r. (czwartek) godzina 14:00 - 17:00 Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. M.Skłodowskiej – Curie w Jaworznie
  • Miejska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pt. "Wielozmysłowe poznawanie świata". Praca terapeutyczna z dzieckiem niepełnosprawnym poprzez wykorzystanie zmysłów - doświadczenia terapeutów i rodziców
 • 18 maja 2018 r. (piątek) godzina 9:00 - 13:00 Hala Sportowa MCKiS w Jaworznie (Osiedle Stałe)
  • VII Paraolimpiada "Trudny czy łatwy sport Niepełnosprawnego..." Zaproszeni sportowcy z niepełnosprawnością podzielą się swoimi przeżyciami i doświadczeniami, opowiedzą o swojej drodze do sukcesu

10 maja - 25 maja Galeria Ex Libris Miejska Biblioteka Publiczna:
Wystawa prac artystycznych osób niepełnosprawnych w ramach konkursu: "Bajkowe postacie w trójwymiarze".

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek