Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konferencja Domu Pomocy Społecznej

24 kwietnia 2018, 11:41

Konferencja Domu Pomocy Społecznej

Konferencja Domu Pomocy Społecznej

Dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja dotycząca współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w obszarze pomocy społecznej. Organizatorem tego wydarzenia był Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Uczestników spotkania powitał Sławomir Łuszcz - dyrektor jaworznickiego DPS. Pierwszą część wydarzenia prowadził Piotr Zdybał - dyplomowany specjalista z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, trener - szkoleniowiec, nauczyciel akademicki, który omówił wzory zachowań w sytuacjach zagrażających życiu - aktywny strzelec, sytuacja zakładnicza i inne sytuacje kryzysowe.

Następnie Adam Strzebińczyk - ekspert z zakresu prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa personalnego w życiu prywatnym i zawodowym - przedstawił wyzwania bezpieczeństwa fizycznego - jak rozpoznać zagrożenie, jak unikać zagrożenia oraz jak sobie radzić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia.
 

Obrazek
Obrazek