Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ostatnie pożegnanie Henryki Stachańczyk

19 kwietnia 2018, 10:24

Ostatnie pożegnanie Henryki Stachańczyk

Ostatnie pożegnanie Henryki Stachańczyk

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że 16 kwietnia br. zmarła Pani Henryka Stachańczyk - pedagog, pierwszy dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, długoletnia działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego ZNP, przewodnicząca Komisji Pedagogicznej ZG ZNP, prezes Oddziału ZNP w Jaworznie. Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w piątek, 20 kwietnia o godz. 15.00 w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny, po czym ciało zmarłej zostanie odprowadzone na Cmentarz Pechnicki.

Henryka Stachańczyk ur. 30 marca 1947 r. w Jaworznie w rodzinie robotniczej. Ukończyła Szkołę Podstawową Nr 6 w Jaworznie, a następnie Liceum Pedagogiczne w Krzeszowicach, gdzie zdała egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego w Krakowie z dniem 2 maja 1966 r., uzyskując kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania w szkołach podstawowych i uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.

Od września 1966 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jaworznie (Os. Stałe). Jako nauczyciel przejawiała zapał i szczere chęci w wykonywaniu powierzonych jej zadań i obowiązków. Była energiczna i zdyscyplinowana. Zmuszała uczniów do wysiłku myślowego, wytwarzając przy tym miłą atmosferę pracy. 6 maja 1969 r. złożyła egzamin kwalifikacyjny przez Komisją Egzaminacyjną przy Wydziale Oświaty i Kultury w Jaworznie.

Z dniem 1 sierpnia 1978 r. została powołana do pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jaworznie, którą pełniła do 31 lipca 1983 r.14 maja 1979 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie pedagogiki szkolnej.

Od września 1986 r. do końca sierpnia 1991 r. pełniła funkcję pierwszego dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaworznie. Jako dyrektor innowator w swojej szkole wdrożyła indywidualny tok nauczania zarówno z uczniami zdolnymi, jak i przewlekle chorymi wymagającymi szczególnej troski i opieki. Systematycznie organizowała obozy naukowe dla uczniów klas maturalnych. Wprowadziła praktyki pedagogiczne w klasach profilowanych oraz eksperymentalną realizację programu muzyki w klasach o profilu pedagogicznym.

We wrześniu 1994 r. została nauczycielem Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaworznie na stanowisku pedagoga szkolnego z równoczesnym oddelegowaniem do zajęć w zarządzie Oddziału ZNP w Jaworznie (pełniąc funkcje sekretarza zarządu oddziału).17 czerwca 1996 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu negocjatorów i mediatorów układów zbiorowych pracy w oświacie w Warszawie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

We wrześniu 1998 r. została oddelegowana do pracy w Zakładowej Organizacji Związkowej i zwolniona z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji, gdzie do 16 kwietnia 2018 r. pełniła funkcję Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Jaworznie.

Otrzymała wiele odznaczeń i nagród m.in. Brązowy Krzyż Zasługi Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, brązową odznakę za zasługi w rozwoju Województwa Katowickiego oraz Złoty Krzyż Zasługi oraz Srebrną Odznakę za Zasługi dla LOK. Ponadto w latach 1987, 1988, 1990 otrzymała Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W roku 2000 i 2014 otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Jaworzna.

***

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w piątek, 20 kwietnia o godz. 15.00 w Kolegiacie Św. Wojciecha i Św. Katarzyny, po czym ciało zmarłej zostanie odprowadzone na Cmentarz Pechnicki.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.