Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Zapraszamy na spotkania informacyjne

17 kwietnia 2018, 12:57

Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych

Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych

Urząd Miejski w Jaworznie zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w projekcie pt. "Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych". Miasto zamierza pozyskać środki finansowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakłada dofinansowanie 85 proc. kosztów netto zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 5 kWp lub zakupu i montażu instalacji solarnych do podgrzewania c.w.u. na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Kolektory słoneczne pozwalają na ogrzewanie c.w.u. ciepłem słonecznym w miesiącach maj-wrzesień, instalacje fotowoltaiczne produkują energię elektryczną i umożliwiają obniżenie rachunków od 1200 zł do nawet 3000 zł rocznie.

Deklarację uczestnictwa wraz z ankietą należy złożyć w terminie do 7 maja 2018 r. w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój nr 121.

Zasady wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie oraz druki formularzy można znaleźć na stronie internetowej www.um.jaworzno.pl oraz www.bip.jaworzno.pl w zakładce: dotacje unijne - montaż oze w budynkach jednorodzinnych jak również w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie Plac Górników 5.

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

  • poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r., , godz. 17.00 - Dom Kultury w Jeleniu, ul. Wiosny Ludów 1
  • wtorek, 24 kwietnia 2018 r., godz. 17.00 - Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Ławczana 12
Obrazek