Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Prelekcja poświęcona właściwemu żywieniu

10 kwietnia 2018, 12:40

Prelekcja poświęcona właściwemu żywieniu

Prelekcja poświęcona właściwemu żywieniu

9 kwietnia 2018 r., o godz. 11.30, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbyło się spotkanie edukacyjne skierowane do dyrektorów i pracowników zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz do właścicieli firm cateringowych dostarczających posiłki do tych placówek. Organizatorem wydarzenia był Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.

Część merytoryczną rozpoczęła prelekcja p. Wojciecha Wilka (dietetyka ZLO) pt. Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży.

Następnie p. Jolanta Wójcik-Machejek (ZLO, autorka opracowań branżowych) przedstawiła aktualne kwestie formalno-prawne związane z zasadami zbiorowego żywienia młodych ludzi. Jej prezentacja dot. także metod właściwego zapewniania bezpieczeństwa żywności. Duże zainteresowanie wzbudził również drugi wykład tej prelegentki, w którym opisała liczne techniki identyfikacji alergenów oraz właściwego wyliczania wartości odżywczej posiłków dla dzieci.

Spotkanie zgromadziło ponad 70 osób i zakończyło się ok. godz. 15:00.

ObrazekObrazekObrazekObrazek