Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

3 kwietnia 2018, 15:13

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Planujesz założyć działalność gospodarczą? Chcesz zdobyć nowe kompetencje i doświadczenie zawodowe? Rusza nabór uczestników do projektu pn. "Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej". Dotację w wysokości ponad 23 tys. złotych może otrzymać piętnaście osób.

O wsparcie możesz aplikować jeżeli jesteś mieszkańcem Miasta Jaworzna oraz:

  • osobą powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
  • osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
  • i należysz do, co najmniej, jednej z niżej wymienionych grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, takich jak:
  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Uczestnicy w projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia doradczo-szkoleniowego, wsparcia pomostowego oraz otrzymają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Termin naboru od 29 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.Wymagane dokumenty oraz regulamin rekrutacji do projektu znajduję się na stronie internetowej http://jaworznickafirma.pl/

***

Projekt pn. "Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej" realizowany w ramach Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.