Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Wiosenna akcja szczepienia lisów

28 marca 2018, 14:04

Wiosenna akcja szczepienia lisów

Wiosenna akcja szczepienia lisów

W środę - 4 kwietnia - rozpocznie się akcja wykładania z samolotów szczepionek dla lisów. W ciągu dziesięciu dni trwania akcji - do 13 kwietnia - na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych ponad 200 tys. dawek lekarstwa.

Szczepionka zostanie wyłożona na obszarze ponad 10 tys. km kw., w ilości ok. 20 dawek na 1 km kw. Pojawi się ona nie tylko w lasach, ale i na innych terenach zielonych np. na polach, łąkach, ogródkach działkowych i w parkach. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie, w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Woń tą lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o nie podnoszenie przygotowanego preparatu z ziemi, gdyż lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.

Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka jednak w przypadku kontaktu z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy bezzwłocznie umyć pod bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z substancją. Pamiętać należy także o tym, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku:  wiosną i jesienią. W wyniku prowadzonych do tej pory działań obserwuje się znaczny spadek ilości wystąpień wścieklizny wśród dziko żyjących zwierząt. W ciągu ostatnich kilkunastu lat odnotowano tylko siedem takich przypadków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach, pod numerem telefonu 32 / 42 88 615.