Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Światowy Dzień Praw Konsumenta

14 marca 2018, 13:59

Światowy Dzień Konsumenta - fot. www.fotolia.com

Światowy Dzień Konsumenta - fot. www.fotolia.com

15 marca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. Jako pierwszy w historii uznał prawa konsumenckie i zaakcentował potrzebę ochrony konsumentów John Fitzgerald Kennedy - Prezydent Stanów Zjednoczonych,  kierując do Kongresu amerykańskiego przemówienie, w którym sformułował definicję konsumenta:

"Konsumenci to z definicji my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i jednocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa, której głos i opinie są rzadko brane pod uwagę". Słowa te wypowiedziane przed pół wiekiem są niestety nadal aktualne.

***

Z okazji Światowego Święta Konsumentów, życzę Konsumentom zadowolenia z dokonanych zakupów, udanych transakcji, korzystnych i prawidłowo realizowanych umów konsumenckich, dobrej jakości zakupionych towarów oraz poszanowania praw konsumentów przez przedsiębiorców.

Krystyna Banasik
Miejski Rzecznik Konsumentów

***

KONSUMENCIE  ZAWIERAJĄC UMOWĘ Z PRZEDSIĘBIORCĄ BĄDŹ ROZWAŻNY I PRZEZORNY. OSTROŻNOŚĆ POZWOLI CI UNIKNĄĆ WIELU KŁOPOTÓW ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZAWARCIE UMOWY POWINIENEŚ:

  • dokładnie zrozumieć, co proponuje przedsiębiorca, z którym zamierzasz zawrzeć umowę;
  • zapoznać się z wszelkimi postanowieniami umownymi, bowiem zawarcie umowy nierzadko może pociągać za sobą bardzo kosztowny obowiązek ich wypełnienia;
  • nie ulegać zbyt szybko namowom przedsiębiorcy do zawarcia umowy - nakłanianie do pospiesznego zawarcia umowy powinno wzmóc czujność konsumenta;
  • zastanowić się, czy koniecznie w ten sposób i w tym miejscu musisz kupić daną rzecz - dotyczy to zwłaszcza sprzedaży na targowiskach, sprzedaży akwizycyjnej tzn. w naszym domu, miejscu pracy lub na ulicy oraz "na odległość" czyli m.in. w sklepach internetowych, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, z użyciem zamówienia wydrukowanego wraz z reklamą w gazecie lub w nadesłanym do domu katalogu;
  • zanim zdecydujemy się na zakup określonego towaru sprawdźmy, czy rzeczywiście cena jest dla nas najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten sam towar w innym sklepie kosztuje mniej;
  • nie zapominajmy, że jeśli produkt jest wadliwy, zawsze przysługuje nam prawo do reklamacji. Prawo to przysługuje nam także wtedy gdy kupiliśmy coś na wyprzedaży. Reklamację składamy u sprzedawcy - najlepiej na piśmie. Gdy została udzielona gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi. Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas;
  • jeśli kupiony produkt nie ma wad, a jedynie - po namyśle - stwierdzamy, że nam się po prostu nie podoba, to tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy przyjmie go z powrotem i zwróci nam pieniądze.

Konsumencie pamiętaj, iż okazje nierzadko bywają złudne ale często bardzo kosztowne.