Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaki model JBO 2019?

14 marca 2018, 13:49

Proponowane modele JBO 2019

Proponowane modele JBO 2019

Za nami półmetek prac nad procedurą Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Podczas wczorajszej debaty zaprezentowane zostały propozycje dwóch modeli. Teraz - do 20 marca br. - czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych propozycji.

Koncepcja dwóch modeli opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców. Pierwszy wariant to budżet ogólnomiejski, który zakłada realizację projektów na terenie całego miasta do kwoty 2,6 mln zł. W tym przypadku należy jednak pamiętać o tym, że projekty nieinwestycyjne mogą mieć wartość nie większą niż 200 tys. zł. W tym wariancie definicja zadania publicznego pozostanie zgodna z obecnymi zapisami, tj. nie dopuszcza inwestycji i remontów na terenach administrowanych przez placówki oświatowo - wychowawcze.

Druga propozycja to wariant mieszany: budżet dzielnicowy, na który przeznaczona zostanie kwota 1,5 mln zł oraz budżet ogólnomiejski o wartości 1,1 mln zł. Podobnie jak w przypadku wariantu I - w budżecie ogólnomiejskim projekty nieinwestycyjne mogą mieć wartość nie większą niż 200 tys. zł.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców zaproponowany został nowy podział miasta w części lokalnej, który zakłada utworzenie 15 obszarów konsultacyjnych z kwotą 100 tys. zł na każdy obszar. W przypadku pozostania przy dotychczasowym podziale miasta na 20 obszarów, do dyspozycji mieszkańców będzie kwota w wysokości 75 tys. zł na obszar.

Dodatkowo oba modele zakładają przeznaczenie 380 tys. zł na bieżące utrzymanie i doposażenie już istniejących obiektów JBO oraz 20 tys. zł na rozpropagowanie idei budżetu obywatelskiego w mieście oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Uwagi do przedstawionych propozycji można składać na formularzach dostępnych na www.jbo.jaworzno.pl w terminie do 20 marca 2018 r.:

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro)
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie,  Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Biurze Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33.

Ostateczny kształt uchwały poznamy początkiem kwietnia br.

Obrazek