Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

300 zł dopłaty na dziecko w żłobkach i klubikach

12 marca 2018, 15:26

Prezydent Paweł Silbert po konsultacjach ze środowiskiem rodziców oraz właścicielami prywatnych podmiotów zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, podjął decyzję o skierowaniu pakietu uchwał „żłobkowych” na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym tworzącej miejski żłobek. Ważnym elementem pakietu jest propozycja uchwały regulującej wysokość dofinansowania dla podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

Podczas marcowej sesji, radni będą głosować nad utworzeniem żłobka publicznego, jego statutem i ustaleniem opłat za korzystanie ze żłobka. Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc. Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

Przypomnijmy, że staraniem prezydenta miasta, Jaworzno uzyskało zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys. zł. z rządowego programu „Maluch+”. Ponadto jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.

 

Zaproszenie:

W środę, 21 marca o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Rynek Główny 17) odbędzie się drugie otwarte spotkanie w sprawie miejskiego żłobka oraz dopłat do prywatnych żłobków i klubików dziecięcych. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w dyskusji wszystkich zainteresowanych tym tematem rodziców.

 

Obrazek