Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Konkurs historyczny

7 marca 2018, 11:45

Konkurs historyczny

Konkurs historyczny

Muzeum Miasta Jaworzna zaprasza uczniów jaworznickich szkół średnich do udziału w konkursie historycznym pn. "Żołnierze Wyklęci - polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956", organizowanym w ramach obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgłoszenia przyjmowane są do najbliższego piątku, 10 marca br.

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy i pamięci o bohaterskich żołnierzach konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich z terenu miasta Jaworzna, którzy w dniu przystąpienia do konkursu mają ukończone 16 lat. Z jednej szkoły może zgłosić się maksymalnie 3 uczniów. Z udziału w tegorocznej edycji wyłączony jest Laureat ubiegłorocznej edycji. 

Konkurs odbędzie się w Muzeum Miasta Jaworzna 13 marca 2018 r. o godz. 10.00 jako zwieńczenie obchodów Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu. Zgłoszenie do konkursu odbywa się drogą mailową, na adres adrian.rams@muzeum.jaw.pl do 10 marca 2018 r. proszę przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są o posiadanie w dniu konkursu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Miasta Jaworzna pod honorowym patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

***

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa konkurs

Oświadczenie konkurs

Regulamin konkursu