Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Uzyskaj dofinansowanie na usunięcie azbestu

2 marca 2018, 08:58

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie przypomina, że trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, które realizowane będzie w 2018 roku w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku". Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Jaworzna o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który Gmina zamierza złożyć do 30 kwietnia 2018 r.

Informacja w sprawie dofinansowania została przekazana na każdą nieruchomość, gdzie znajduje się azbest zgodnie z inwentaryzacją posiadaną przez Urząd. Tym samym wysłano ponad 2000 listów z zaproszeniem do złożenia wniosku.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Plac Górników 5 - Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska (pokój 110) w terminie do 5 marca 2018 r. celem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane do realizacji w 2018 r. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej www.bip.jaworzno.pl (zakładka: Likwidacja odpadów zawierających azbest) lub w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać pod numerem telefonu 32 / 618 16 75.

Więcej informacji na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/4425/uzyskaj_dofinansowanie_na_usuniecie_azbestu.html