Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno laureatem "Samorządu Równych Szans"

26 lutego 2018, 14:15

Jaworzno laureatem Samorządu Równych Szans

Jaworzno laureatem "Samorządu Równych Szans"

Jaworzno zostało laureatem konkursu "Samorząd Równych Szans" 2017 na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które realizowane są przez polskie samorządy. Podczas dzisiejszej uroczystej gali w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, wyróżnienie odebrały Zastępca Prezydenta Monika Bryl oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Maria Materla.

W konkursie wzięły udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Jury doceniło prowadzony w Jaworznie od 2012 roku Program Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON), którego głównym celem jest aktywizacja i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej, poprzez wspieranie jej w wykonywaniu czynności dnia codziennego, umożliwianie uzyskania jak największej samodzielności życiowej, pomaganie w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Program skierowany jest do dzieci od 3 do 18 r. ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnoprawności (znacznym, umiarkowanym) lub grupę inwalidzką (I, II), będących mieszkańcami miasta Jaworzna. Usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej są realizowane na terenie miasta Jaworzna, przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 - 23.00.

Więcej o programie można znaleźć na www.um.jaworzno.pl

Obrazek