Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pamiętaj o opłacie!

26 lutego 2018, 13:07

Pamiętaj o opłacie

Pamiętaj o opłacie

Przypominamy, że osoby fizyczne i prawne, na rzecz których zostało ustanowione użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna lub Skarbu Państwa, zobowiązane są do uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku.

- W przeciwieństwie do np. podatku od nieruchomości, w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste płatnik nie otrzymuje żadnego powiadomienia ani formularza wpłaty, dlatego o dokonaniu płatności należy pamiętać samemu - wyjaśnia Dorota Tadus, naczelnik Wydziału Skarbu. - Użytkownik wieczysty otrzymuje informacje jedynie w przypadku wypowiedzenia dotychczasowej opłaty. Należy także pamiętać, że w razie nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

Opłatę z tytułu użytkowania wieczystego można uiścić bez dodatkowych opłat w kasach Urzędu Miejskiego. Zlokalizowane są one w dwóch budynkach: przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 52A. Godziny otwarcia kas Urzędu Miejskiego:

  • poniedziałek - środa od 8:00 do 15:00,
  • czwartek - od 8:00 do 16:00,
  • piątek- od 8:00 do 14:00.

Wpłaty na rzecz Urzędu Miejskiego dokonać można bez dodatkowych opłat w następujących Placówkach Pocztowych w Jaworznie:

  • ul. Pocztowa 9A,
  • ul. Kolejarzy 20,
  • ul. Tysiąclecia 21,
  • ul. Abstorskich 3,
  • ul. Zwycięstwa 9A,
  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27,
  • ul. Gliniana 12.

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy wnosić na następujące rachunki bankowe: stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 60 1030 1159 0000 0000 9206 6061 stanowiących własność Skarbu Państwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A. - 82 1030 1159 0000 0000 9206 6053.

Szczegółowych informacji na temat opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udzielają pracownicy Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego - ul. Grunwaldzka 52, pok. 12 i 20, tel. 32 / 618 15 68 oraz 32 / 618 18 96.