Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Pierwsze spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

21 lutego 2018, 09:50

Pierwsze spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

Pierwsze spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

20 lutego 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie odbyło się pierwsze spotkanie Paktu Zatrudnieniowego zawiązanego 25 stycznia 2018 roku. Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Paktu oraz eksperci merytoryczni Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp spotkali się, aby omówić kolejny etap realizacji projektu.

W trakcie zebrania został przyjęty Regulamin Organizacyjny oraz zatwierdzono sposób powołania Rady Paktu. W wyniku przeprowadzonego głosowania została wybrana Rada, w skład której weszli:

  • Łukasz Curyło - Dyrektor PUP w Jaworznie - Przewodniczący,
  • Sebastian Kuś - Dyrektor MCKiS w Jaworznie - Wiceprzewodniczący,
  • Maria Wysocka - właściciel Marmedicam -  Sekretarz.

Karina Zarzycka - mentor ds. wdrażania narzędzi aktywizacji bezrobotnych 50+, przedstawiła sprawozdanie z zadań, które zostały wykonane do tej pory. Polegały on przede wszystkim na rekrutacji osób, które spełniają warunki projektu. Dzięki przeprowadzonym rozmowom, do uczestnictwa w projekcie zaproszono 10 bezrobotnych osób. 19 lutego osoby te podpisały deklaracje uczestnictwa w projekcie (JOBfirmie). Od 26 lutego osoby te będą uczestniczyć w zajęciach, które mają na celu pomóc im w powrocie na rynek pracy.

Na spotkaniu omówiono również rolę partnerów oraz podział zadań na rzecz funkcjonowania JOBfirmy w Jaworznie, a także przyjęto plan pracy (harmonogram) na pierwszy etap projektu tj. bilans kompetencji osób bezrobotnych. Kolejne spotkaniu już w marcu br.